Aannemersbedrijf G. Kranenbarg

Kwaliteit in bouwen en beveiliging

Gezondheid en mileuschade


Op dez bladzijdes zullen we proberen uit te leggen waarom men geen overhaaste en ondoordachte energie besparende maatregelingen moet toepassen.

Energiebsparing kan Nederland niet alleen. Wanneer we in Nederland energie besparende producten en maatregelinging gaan toepassen die elders op de wereld grote schade aanrichten dan gaan we niet vooruit met ons mileu maar achteruit.


Op dit moment zie je dat er op grote schaal wordt verduurzaamt (zegt men) door oude gevels en gebouwen af te breken en hievoor nieuwe terug te plaatsen. Maar wanneer je gebouwen en gevels sloopt kost dat energie het afvoeren en opruimen of recycelen kost energie. Daarnaast moeten de grondstoffen voor de nieuwe materialen waarvan de nieuwe gevel of gebouw gemaakt worden uit de natuur worden gehaald (gewonnen) en worden geproduceert dit kost energie en veelal vernietiging van de natuur en omgeving. Na de productie moeten ze worden getransporteerd naar hun eindbestemming waar ze verkt worden dit kost energie. Wanneer je dit alles bij elkaar opteld vraag ik mij af wat de werkelijke milieuwinst is?? Persoonlijk denk ik niets alleen maar een extra belasting voor milieu en omgeving.


Mijn inziens is het veel verstandiger om bestaande gebouwen in de huidige vorm te verduurzamen en energieneutraal te maken. Met een minimaal gebruik van materialen en aantasting- belasting voor milieu en natuur.


Op de bladzijde Misverstanden over milieumaatregelingen kunt u de onderbouwing lezen van bovenstaande bewering.


Is luchtdichbouwen wel een verstandige keuze?

Willens en wetens wordt nu geëist dat er luchtdicht gebouwd moet worden om zo effectief mogelijk met de energie om te gaan.
Maar is dit wel verstandig. Je creëert een kunstmatige omgeving die zogenaamd gezuiverd wordt door de filters van je ventilatie/airco systeem en die omgeving breng je veel tijd door.
Er zijn al veel berichten naar buiten gekomen dat het helemaal niet goed voor de mensen is om hele dagen te moeten werken en wonen in een dergelijke omgeving.
Dus zijn er al veel gebouwen waar de natuurlijke ventilatie weer is aangebracht, omdat er veel ziekteverzuim was en er nieuwe ziektes kwamen als gevolg van de kunstmatige omgeving.
Een ander zeer negatief effect van de kunstmatige omgeving is dat je geen weerstand meer opbouwt tegen de invloeden van buiten. Dus in wezen maak je de mensen zwakker inplaats van sterker.

Nog een voorbeeld om niet luchtdicht te bouwen doordat de papieren werkelijkheid ver verwijderd is van de realiteit.

Slechte luchtkwaliteit bij veel nieuwe scholen 26 maart 2018 26 maart 2018

Hoofdpijn en misselijkheid, ramen die niet open kunnen en een sauna in de zomer of juist een vrieskist in de winter: één op de zes scholen is zo slecht geventileerd, dat er gezondheidsproblemen door ontstaan. Klaas den Tek van Reporter Radio onderzocht de luchtkwaliteit en noemt het een groot probleem.


Een te hoge CO2-concentratie heeft namelijk gevolgen voor de leerprestaties van scholieren. Sinds 2008 verschijnen er al alarmerende rapporten over de luchtventilatie op scholen. Hoewel er eerder 165 miljoen euro beschikbaar werd gesteld om het probleem op te lossen, hebben schoolbesturen en gemeenten vaak niet de kennis in huis om het juiste systeem aan te schaffen, aldus Den Tek.


Het betreft - opvallend genoeg - vooral nieuwbouwscholen, met goed geïsoleerde lokalen. "Kinderen zitten echt in de hokken opgesloten", aldus de journalist. Soms zijn scholen wel uitgerust met een goed ventilatiesysteem, maar die staan vaak uit. "Scholen vinden het te lawaaiig of de energierekening te hoog."


Over bovenstaande onderwerpen kunt u meer lezen in het dowloadbare pdf formulier ”Misverstanden over milieumaatregelingen” PDF formulier ”Misverstanden over milieumaatregelingen.”

Of op Energetische ambitie laat comfort bewoners ondersneeuwen en op Gezondheidsrisico binnenleven

Hoofdpunten

RidgeBlade ook voor Nederland een goed alternatief!
Helaas nog niet beschikbaar voor Nederland.

Meer informatie RidgeBlade.

Meer Met Minder Douglas carpot/kapschuur Ecodak Douglas-bloembak1 Douglas tafelblad