Hippo-Vof

Omdat beelden meer zeggen dan duizend woorden...

Kinderopvang

Hippo-Vof heeft grote affiniteit met de kinderopvang. Zij maakt zich sterk voor ouders die in het oerwoud van steeds veranderende regelgeving niet meer weten waar zij financieel aan toe zijn.


Het huidige voorstel voor 2013:

 • De maximale uurprijs waarover kinderopvangtoeslag wordt berekend zijn voorlopig geíndexeerd met 1,55 procent t.o.v. 2012.
 • Voor KDV € 6,46 dit was in 2012 € 6,36
 • Voor BSO € 5,93 dit was in 2021 € 6,02
 • Voor GOB € 5,17 dit was in 2012 € 5,09
 • De vaste voet voor ouders met een hoger inkomen ( boven € 82.111) wordt afgebouwd voor het eerste kind (< 33%).
 • Procentuele verhoging van de ouderbijdrage voor het eerste kind.
 • De toetsingsinkomens (de tabel voor berekening) worden niet geïndexeerd.
 • Na beëindiging van arbeid heeft de ouder nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.
 • De bijdrage die het UWV of de gemeente voor doelgroepouders betaalt zal worden uitgekeerd door de belastingdienst.
 • Doelgroepouders krijgen kinderopvangtoeslag alleen voor de periode waarin men ook werkelijk aan een traject (naar werk/scholing) deelneemt.
 • Het aantal uren dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt bedraagt 140% (kind van 0-4jaar) of 70 % (kind van 4-13 jaar) van het aantal werkuren van de minst werkende partner.
 • Het maximum aantal uren voor kinderopvangtoeslag is 230 uur per maand per kind.
 • Ten opzichte van eerdere voorstellen voor 2013:

 • De eigen vaste bijdrage van € 15,- gaat niet door.
 • Nationale en Christelijke feestdagen worden niet op de kinderopvangkosten in mindering gebracht.

 • Daarom de regelgeving kinderopvang 2012 nog even op een rijtje:

 • u ontvangt alleen kinderopvangtoeslag als u inkomen uit werk heeft. Zijn er 2 partners: dan geldt dit voor beide partners,
 • heeft u geen werk, maar wel kinderopvang nodig, dan kan het zijn dat u tot de “doelgroep” hoort. In veel gevallen springt de gemeente dan bij en vervult de rol van “werkgever”. Uw gemeente kan hierover verder informeren,
 • de vergoedingstabellen zijn dit jaar versoberd, waardoor voor veel ouders de kinderopvangtoeslag per uur lager wordt dan in 2011,
 • de maximum uurtarieven waarmee de kinderopvangtoeslag door de belastingdienst wordt berekend zijn gelijk aan 2011, (KDV=€ 6.36, BSO=€ 5,93 en GOB= € 5,09)
 • voor ieder kind van 0-4 jaar mag voor de kinderopvangtoeslag maximaal 140% van het aantal werkuren van de minstwerkende ouder worden opgegeven. Bijvoorbeeld: vader werkt 36 uur per week, moeder werkt 20 uur per week. U mag maximaal 140 % van 20 uur = 28 uur per week aanvragen. Vraagt u meer aan, dan moet u elk uur daarboven helemaal zelf betalen
 • voor ieder kind van 4-13 jaar mag voor de kinderopvangtoeslag maximaal 70% van het aantal werkuren van de minstwerkende ouder worden opgegeven. Bijvoorbeeld: vader werkt 36 uur per week, moeder 20 uur per week. U mag maximaal 70 % van 20 uur = 14 uur per week aanvragen. Vraagt u meer aan, dan moet u elk uur daarboven helemaal zelf betalen.
 • Per kind mag maximaal voor 230 uur per maand kinderopvangtoeslag worden aangevraagd.
 • U moet voor de 140% of 70% berekening en de 230 uren alle uren kinderopvang per kind bij elkaar tellen, bijvoorbeeld gastouderopvang en kinderdagverblijf. Ook komen er steeds meer vormen van peuterspeelzaal/peuteropvang die onder de wet kinderopvang vallen. Die uren tellen dus ook mee.

 • Van peuterspeelzaal naar kinderopvang.

  Veel gemeentes zijn momenteel bezig de vroegere peuterspeelzaal om te zetten naar kinderopvang. Dit wordt soms peuteropvang genoemd, maar is in feite kinderdagopvang volgens de wet.

  Ouders die beiden werken kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Voor hen gelden alle bovenstaande regels voor 2012.

  Als 1 of beide ouders niet werken, wordt er doorgaans voor hun kind gebruik gemaakt van een gesubsidieerde plaats. Die subsidie ontvangt de peuterspeelzaal van de gemeente. Niet de ouder.


  IB60

  Het is belangrijk om duidelijk te krijgen welke situatie op u als ouder van toepassing is. De organisatie van de peuterspeelzaal/peuteropvang zal u hierom vragen, vaak in de vorm van een IB60-formulier, dat u bij de belastingdienst telefonisch kunt aanvragen. Dit is een inkomensverklaring van het voorgaande belastingjaar. Soms worden aanvullende gegevens gevraagd.

  Iedere gemeente kan zelf bepalen hoe zij hiermee omgaan, het is daarom belangrijk hierover informatie in te winnen bij uw eigen gemeente.


  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

  Kinderen die op de peuterspeelzaal extra ondersteuning nodig hebben, kunnen dat onder de nieuwe regelgeving nog steeds krijgen. Ook hier verschillen de voorwaarden en de werkwijze per gemeente.


  Wilt u een volledig overzicht van uw bruto/netto berekening kosten + kinderopvangtoeslag 2012, dan kunt u dit berekenen via de volgende link: Rekenformulier kinderopvangtoeslag


  Wilt u al weten wat de gevolgen zijn de nieuwe Kinderopvangtoeslag 2013 tabel en wetsvoorstel dan kunt u hier al een overzicht maken van uw bruto/netto berekening kosten + kinderopvangtoeslag 2013, dat kunt berekenen via de volgende link: Rekenformulier kinderopvangtoeslag 2013


  Wist je dat…..

   Verschil in 2014 ten opzichte van 2013

   Er is een verhoging van de kinderopvangtoeslag van 1,2% t/m 18% voor inkomens vanaf € 47813,-- en hoger.

   En dat

   Het nieuwe rekenformulier proefberekening kinderopvangtoeslag 2014 gebaseerd op Kinderopvangtoeslag 2014 tabel en wetsvoorstel online staat en u het gratis kunt gebruiken. Klik hier om het te openen.


   En dat

   we al vele kilometers film en video overgezet hebben naar een DVD? En duizenden foto´s, negatieven en dia´s naar een CD of een slideshow? Het is een intensieve klus. En nog altijd, na nu bijna 5 jaar, vinden we dat leuk om te doen. Herinneringen opfrissen en bewaren voor de generaties na ons. Totdat, over een jaar of 25, wij of anderen weer druk zullen zijn om al die Dvd´s en Cd´s weer over te zetten naar…. Tja, wat zal er dan voor beelddrager zijn? Spannend, niet?

   En dat

   we binnen Hippo-Vof ook een afdeling hebben voor het bouwen van interactieve formulieren?
   Formulieren die je op je website plaatst en waar je dan allerlei informatie mee kunt binnen krijgen, berekeningen maken,  inschrijvingen doen?
   Wil je meer weten? Kijk dan bij Actueel

   En dat

   we het bijzonder waarderen als we reacties van bezoekers krijgen op onze website of onze producten? En ook vragen meer dan welkom zijn? Doen? Kijk dan bij Contact

  Contact Us

  Copyright © 2017 Hippo-Vof. All Rights Reserved.